Encabezado

Bismut / Bismuto / BismuthBor / Boro / BoronLiti / Litio / LithiumOxigen / Oxígeno / OxygenTel·luri / Telurio / TelluriumCalci / Calcio / Calcium

Llibres electrònics de American Chemical Society (ACS Symposium i Advances in Chemistry) disponibles durant un any per al CSIC

dilluns, 19 desembre 2022

Durant els pròxims 12 mesos s'ofereix accés a més de 1.600 monografies de la American Chemical Society. Es tracta de la versió digital d'ACS Symposium Sèries i de Advances in Chemistry Sèries, tots els volums que ha publicat aquesta societat entre els anys 1949 i 2022.

Ebooks publicats per Elsevier (copyright 2021-2022) disponibles per al CSIC durant els pròxims 12 mesos

dilluns, 28 novembre 2022

Des del 15 de novembre de 2022 fins al 15 de novembre de 2023 estaran disponibles per a tots els centres i biblioteques del CSIC, més de 3.000 monografies de Elsevier. Es tracta de ebooks de col·leccions que aquest editor ha publicat en 2021 i 2022 (alguns d'aquest últim any, encara pendents d'edició).

Nou SciFinder Discovery Platform disponible des del 15 de novembre per a tots els usuaris del CSIC

dimecres, 16 novembre 2022

La Xarxa de Biblioteques i Arxius del CSIC i Unitat de Recursos d'Informació Científica (URICI) han subscrit per a tot el CSIC la versió millorada i enriquida de SciFinder anomenada SciFinder Discovery Platform. Estarà disponible a partir del 15 de novembre de 2022. Des d'aquesta data fins al 31 de desembre, conviuran les dues versions: SciFinder on the Web (versió antiga) i aquesta nova SciFinder Discovery Platform.

El Journal Impact Factor (JIF) arribarà a les revistes d'Arts i Humanitats de WoS en el 2023

dimecres, 21 setembre 2022

Al maig de 2021 Clarivate va informar que el JCR de 2021 comptaria amb un nou indicador per a mesurar l'impacte de les cites rebudes pels articles recents d'una revista. Es tractava del Journal Citation Indicator (JCI) i es calcularia per a totes les revistes de la Web of Science Core Collection, incloent fins i tot aquelles que no disposaven de Journal Impact Factor (JIF).

Pàgines