Prevenció de Riscos Laborals

Pla d'acollida al CID - IDAEA - IQAC

En aquest pla d’acollida es recullen els aspectes bàsics del funcionament general del Centre per a facilitar-li l’adaptació. Per al CID-CSIC és molt important que realitzi un bon procés d’adaptació i integració.

Amb aquest manual d’acollida volem facilitar la integració de tots els nous membres en la vida del CID i els seus dos Instituts.

 

 Pla d'acollida CID - IDAEA - IQAC

 

Data: dimecres, 22 desembre 2021