UN-WATER - 22 de Març Dia Mundial de l'Aigua - No deixar ningú enrere

La humanitat necessita aigua

Una gota d'aigua és flexible. Una gota d'agua és poderosa. Una gota d'agua és més necessària que mai.

L'aigua és un element essencial del desenvolupament sostenible. Els recursos hídrics, i la gamma de serveis que presten, juguen un paper clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilidad ambiental. L'aigua propicia el benestar de la població i el creixement inclusiu, i té un impacte positiu en la vida de milers de milions de persones, al incidir en qüestions que afecten a la seguretat alimentària i energètica, a la salut humana i al medi ambient.

No deixar ningú enrere

El lema d'enguany és "No deixar ningú enrere". Es tracta d'una adaptació de la promesa central de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: tothom s'ha de beneficiar del progrés del desenvolupament sostenible.

Una de les fites de l'Objectiu 6 de Desenvolupament Sostenible (ODS 6) consisteix en garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom d'aquí al 2030. Per definició, això significa no deixar ningú enrere.

A hores d'ara milions de persones encara viuen sense aigua potable –a la llar, a l'escola, al lloc de treball, a la granja, a la fàbrica– i lluiten per sobreviure i prosperar. Sovint, se'n obliden dels grups marginats: dones, nens i nenes, refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat i molts altres. Bé, se'ls discrimina quan intenten aconseguir i gestionar l'aigua potable que necessiten.

Quan parlem d'“aigua potable” ens referim al “servei d'abastiment d'agua potable gestionat de manera segura”, és a dir, aigua a la que es pot accedir a les llars quan es necessita i que no està contaminada.

El dret a l'aigua

Al 2010, les Nacions Unides van reconèixer que “el dret a l'aigua potable i el sanejament és un dret humà essencial pel ple aprofitament de la vida i de tots els drets humans”. Per dret humà a l'aigua s'entén el dret de tota persona, sense discriminació, a disposar d'aigua suficient, segura, acceptable, accessible i assequible per l'ús personal i domèstic, i comprén l'aigua pel consum, el sanejament, la bugada, la preparació d'aliments i la higiene personal i domèstica.

Els “motius de discriminació” per a que algunes persones resultin especialment desafavorides en el que respecta a l'accés a l'aigua són:

  • el sexe i el gènere
  • la raça, l'ètnia, la religió, la condició de naixement, la casta, l'idioma i la nacionalitat
  • la discapacitat, l'edat i l'estat de salut
  • la tinença de béns, el lloc de residència, i la situació econòmica i social
  • altres factors com la degradació del medi ambient, el canvi climàtic, el creixement demogràfic, els conflictes, els fluxos de migració i els desplaçaments forçosos

Per no deixar ningú enrere, hem de concentrar els nostros esforços per incloure-hi les persones que han estat marginades o ignorades. Els serveis d'abastament d'aigua han de satisfer les necessitats dels grups marginats i les seves veus han de ser tingudes en compte als processos de presa de decisions. Als marcs normatius i jurídics ha de ser reconegut el dret de tothom a l'aigua, i s'ha de proporcionar financiació suficient, de forma equitativa i eficaç per a qui més necessitat té.

El Dia Mundial de l'Aigua està coordinat per UN-Water, un mecanisme de colaboració de l'ONU per a temas relacionats amb l'aigua potable en el que hi participen governs i altres entitats.

 

 World Water Day

 

 

Date: 
dijous, 21 març 2019