Publicada en el DOGC núm. 7453, de 13/09/2017 per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) la Resolució EMC/2138/2017, de 6 de setembre

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d'Empresa i Coneixement la RESOLUCIÓ EMC/2138/2017, de 6 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI).
 
 
 
Publicació al web: 
Jueves, 14 de Septiembre de 2017