Jornada informativa “Ciencia en el Parlamento: Acercando Ciencia y Política”

#CienciaenelParlamento és una iniciativa que va encetar un petit grup de científics a través de twitter a començament de 2018 amb la fita de posar en marxa una proposta concreta per aconseguir que a Espanya s'aposti pel coneixement i la innovació com a motor de la societat. En pocs mesos, va aconseguir el recolçament de més de 3000 persones i 200 institucions i, el 6 i 7 de novembre de 2018, va organitzar al mateix Congreso de los Diputados unes jornades on més de 200 científics i gairebé 100 parlamentaris van debatre sobre 12 temes d'interés social i polític, com ara la resistència antimicrobiana, la inteligència artificial i el big data, el canvi climàtic o la migració, refugiats i inclusió social.

Es pot considerar una iniciativa ciutadana independent que té com a misisó posar la ciència i el coneixement científic a disposició de la gestió pública. Aquesta iniciativa promou una cultura política propera a la ciència i té com a objectiu potenciar una activitat científica centrada en las necessitats de la societat.

Gràcies a la tasca realitzada por #CienciaenelParlamento al 2018 i a la bona acollida que va tenir a començament del 2019, el Congreso de los Diputados va aprobar la creació d'una oficina de assessorament científic parlamentari amb la comesa de l'elaboració d'informes d'evidències científiques i l'organització de trobades d'interacció entre ciència i política. L'equip de #CienciaenelParlamento compta amb un gran grup de científics que s'encarreguen de que aquest iniciativa tiri endevant. Entre l'equip tècnic de assessorament trobem a María Cruz Minguillón, investigadora de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC).

Per assolir els objectius d'aquesta iniciativa, és important que els responsables polítics i el sector de la ciència, la tecnologia i la innovació a Espanya mantenguin contactes regulars que permetin facilitar l'us de la ciència de forma efectiva per l'assessorament de decisions polítiques. És per això que el dilluns 17 de junio es celebra a Madrid la Jornada informativa “Ciencia en el Parlamento: acercando ciencia y política”. A aquesta jornada participará la Dra. Ethel Eljarrat, científica titular de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Agua (IDAEA-CSIC) i experta consultada per #CienciaenelParlamento.

https://cienciaenelparlamento.org/que-es-cienciaenelparlamento/

 

 

Date: 
Monday, 17 June 2019