Investigadors de l'IDAEA expliquen a “La Revista de Vallcebre” la seva tasca al terme

Amb la voluntat d’apropar la ciència als habitants de la zona, Francesc Gallart, Pilar Llorens i Jérôme Latron, investigadors de l'IDAEA-CSIC, expliquen a “La Revista de Vallcebre” les investigacions hidrològiques que duen a terme a la zona des de fa més de 30 anys al terme municipal de Vallcebre.

Els 3 temes principals que s’estudien són:

1) els camins i mecanismes que porten l’aigua des de la pluja fins als torrents, després de passar pels sòls i aqüífers
2) el paper dels canvis d’usos del sòl i cobert (bosc) sobre l’aigua, i
3) l’erosió als terrers, resultant de l’efecte combinat de les gelades que debiliten el material i els xàfecs d’estiu que transporten els sediments.

La Revista de Vallcebre és una publicació d’àmbit local que va néixer el juliol del 2007, amb la intenció de ser una eina útil i viva al servei del poble.

A part d’una vessant informativa, la Revista de Vallcebre es planteja com un mitjà de lliure expressió pels habitants o persones amb diferents vincles amb el poble, i un mitjà per afavorir la participació ciutadana i la dinamització cultural del municipi.

L’Ajuntament de Vallcebre explica les actuacions que s’estan realitzant al poble, i els projectes en què s’està treballant, amb la intenció que aquesta informació estigui a l’abast de tothom.

 

 

 

 

 

Estació d’aforament de Cal Rodó: Aquest punt marca la sortida d’una conca de 4.2 km2, i permet (des del 1994) la mesura en continu del cabal del torrent i de la concentració de sediment en suspensió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcel·la forestal de Cal Rotes. En aquesta parcel.la s’estudia el paper del bosc en el cicle de l’aigua a partir de la mesura i el mostreig de l’aigua des que plou fins que arriba al subsòl.

 

 

 

Date: 
Friday, 28 June 2019