Jornada tècnica: Resultats de la prospecció de productes fitosanitaris en el BaixTer

La utilització dels productes agroquímics ha estat una de les bases de l’augment de la producció agrícola que des dels anys seixanta del segle passat han permès l’augment de la productivitat d’aliments al planeta Tot i això, la seva utilització no és innòcua En ocasions la persistència d’aquestes molècules és molt més llarga que els efectes pels quals s’apliquen i/o interaccionen amb el medi (sòls i aigües) evitant o reduint la seva degradabilitat i per tant augment la seva presència al medi En aquesta jornada tècnica s’exposaran els resultats de la prospecció d’agroquímics (en sediments i aigües) realitzada l’any passat en diverses zones de Catalunya, entre les quals el Baix Ter, per part de IDAEA CSIC i la UAB.

Maria Vittoria BabieriMiren López de Alda Villaizán del grup d'investigació Water, Environmental and Food Chemistry (ENFOCHEM) de l'IDAEA-CSIC intervenen amb l'exposició de la "Presència de pesticides en aigües i sediments en el Baix Ter i altres zones agrícoles de Catalunya"

Data: Dimarts, 26 de novembre de 2019
Hora: 10:30h
Lloc: IRTA-Mas Badia. Estació Experimental Agrícola La Tallada d’Empordà.
Telèfon: 972.780.275

 

 Programa de la Jornada

 

 

Date: 
Friday, 22 November 2019