Relació que conté la valoració provisional de la fase de concurs per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal a l'IDAEA

CID - Anexo1 - Relacion valoracion preseleccionados fase de concurso
Annex 1 - Relació valoració preseleccionats a la fase de concurs

Correspon a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal en la modalitat de contracte de relleu del Grup Professional M1, especialitat d'M1-Laboratori d'anàlisi i control de qualitat.

 

Anexo1 - Relacion valoracion preseleccionados fase de concurso IDAEA

 

Date: 
dimarts, 23 maig 2023