WaterProtect: Promovent la protecció de l'aigua potable en àrees metropolitanes

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 mitjançant acord N.727450

La protecció de la qualitat de l'aigua potable requereix accions conjuntes per part de tots els usuaris i gestors d'aquest recurs: la indústria en general, i en particular la de l'aigua, els agricultors i ramaders, els organismes públics i els consumidors. En aquest context, WaterProtect, un projecte que va començar al juny de 2017 i que està finançat pel Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 (contracte N. 727450), pretén desenvolupar noves estratègies i eines per a una millor governança de l'aigua en set zones d'estudi (action labs) repartides en un total de set estats membres (Bèlgica, Romania, Polònia, Dinamarca, Irlanda, Itàlia i Espanya). Per a això, mitjançant un enfocament participatiu que involucri als diferents actors a cada zona d'estudi, s'identificaran els principals problemes de contaminació a cada zona d'estudi i es dissenyaran estratègies i eines per controlar la qualitat de l'aigua, totalment accessibles. D'altra banda, s'avaluaran diferents mesures atenuants de la contaminació i es promouran l'ús d'aquelles més adequades en cada cas. Els resultats de WaterProtect serviran per al desenvolupament de nous models de governança i regulacions en el marc de l'aigua a nivell europeu.

Una de les zones d'estudi considerades en WaterProtect és la conca baixa del riu Llobregat (Baix Llobregat). Amb una extensió de 120 km2, i localitzada a l'àrea metropolitana de Barcelona, és un clar exemple d'una zona on els recursos hídrics poden veure's compromesos per la intensitat de les activitats agrícoles, urbanes i industrials que tenen lloc a la zona, i la grandària de la població a la qual ha de proveir-se d'aigua potable, ja que és una zona amb una densitat de població molt elevada. La participació espanyola en aquest projecte està liderada per l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del Consell Superior de Recerques Científiques (IDAEA-CSIC), i compta amb actors rellevants en la gestió de l'aigua a la zona d'estudi: la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la vall baixa i del Delta del riu LLobregat (CUADLL), la companyia d'aigua potable local Aigües de Barcelona i l'organisme gestor del Parc Agrari del Baix Llobregat (Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (CPBLL)). A més, el projecte compta amb el suport d'organismes com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Secretaria de Salut Pública i l'Oficina de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, FCC AQUALIA SA, Mercabarna, la Unió de Pagesos i l'ajuntament de Molins de Rei, que han expressat el seu interès en el projecte.

WaterProtect, en el qual participen un total de 27 socis i que està coordinat per l'organització de recerca i tecnologia belga VITO, té una durada de 36 mesos. El progrés de les activitats desenvolupades en el marc d'aquest projecte es poden seguir a la pàgina internacional del projecte www.water-protect.eu i a la pàgina local de la zona d'acció del Baix Llobregat www.protect-baixllobregat.com.

Date: 
dilluns, 22 gener 2018