Patrimoni

L’àrea administrativa de Patrimoni del CID gestiona l’inventari del CID-CSIC. Quan es fa una compra, s’encarrega de donar d’alta els béns no fungibles del CID-CSIC de determinat valor (aparells científics,  aplicacions informàtiques, maquinària, mobiliari i estris de treball, electrodomèstics, vehicles, etc) . De manera lógica, també, doncs, cursa les baixes d’inventari, dels aparells que ja no funcionen o han quedat obsolets, prèvia informació del personal científic, tot emplenant un document a la Intranet CID-CSIC.

Ruta: Intranet CID > (usuari i contrasenya) > Patrimoni CID > Baixa d’inventari > (doc) baja.xls > guardar document i emplenar-lo > enviar-lo per e-mail a: patrimoni@cid.csic.es

Si algun aparell es mou, de manera definitiva, a un altre laboratori o lloc, és convenient que el personal de laboratori informi d’aquest fet, tot enviant un e-mail a: patrimoni@cid.csic.es, perquè és ben important saber la ubicació de les coses, en cas d’una auditoria, consulta, o necessitat concreta d’ús.

Finalment, el Servei de Patrimoni pot facilitar informació sobre els aparells científics (en el cas de reclamacions i garanties de compra, per a dossiers de justificacions, per tenir un dossier intern dels aparells vinculats a un projecte, etc.)

Les etiquetes d’inventari (normalment, amb aquesta informació: número d’inventari CSIC, número d’inventari al Centre, factura vinculada) que porten els aparells indiquen la vinculació amb un determinat institut (CID, IQAC, IDAEA) del Centre.

Cal no tapar, no pintar a sobre, no treure mai cap etiqueta (ni vella, ni nova, ni les etiquetes d’altres entitats, etc.) que trobem a l’aparell científic o informàtic: aporta molta informació per ajudar a identificar l’objecte. Ajudeu sempre a la conservació i a la permanència  de les etiquetes que hi ha en l’aparell.

El Servei de Patrimoni està ubicat a l’Edifici Principal del CID (Edifici 1, Edifici Pascual Vila), a la planta baixa (PB), zona de dependències administratives. Tot entrant a l’immoble pel carrer de Jordi Girona, passadís esquerre, porta 1140; però podeu contactar amb ell fàcilment, via electrònica: patrimoni@cid.csic.es

Una proposta final: una ruta virtual pel Patrimoni Científic del CSIC, per cloure aquesta presentació de Patrimoni: http://museovirtual.csic.es/colecciones.htm