Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per l'AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA del DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT la RESOLUCIÓ EMC/1625/2017

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per l'AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA del DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT la RESOLUCIÓ EMC/1625/2017, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS) (ref. BDNS 354095).
 
Publicació al web: 
Jueves, 13 de Julio de 2017