Obert el termini per a sol·licitar els cursos de formació en Estadística i Python per al personal CSIC

María José Bleda, del CID-CSIC, i Ramon Crehuet, de l’IQAC-CSIC, impartiran 4 cursos per a les dues convocatòries del Pla de Formació del CSIC de l’any 2023. Tenen un caràcter teoriopràctic amb explicació dels conceptes teòrics de forma didàctica i amena, i la seva posterior aplicació usant exemples amb dades reals.

Els cursos que s’imparteixen són el següents:

Primera convocatòria (Inscripció del 9 al 20 de gener del 2023)

– “Estadística aplicada I (Estadística básica). Dirigido” (25 horas)

Dates: del 15 al 19 de maig del 2023

Horari: de 9:30h a 14:30h

Lloc: Seminari A del Edifici García Domínguez (CID-CSIC)

Segunda convocatòria (Inscripció del 15 al 26 de maig de 2023)

– “Introducción al software estadístico R. Aplicaciones en estadística básica. Dirigido” (25 horas)

Dates: del 2 al 6 d’octubre del 2023

Horari: de 9:30h a 14:30h

Lloc: Seminari A del Edifici García Domínguez (CID-CSIC)

– “Introducción al Python para científicos. Dirigido” (30 horas)

Dates: del 6 al 10 de novembre del 2023

Horari: de 9:30h a 13:30h i de 14:30h a 16:30h

Lloc: Aula de Formació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) – Campus Nord UPC

– “Introducción a los modelos no lineales con GraphPad Prism” (25 horas)

Dates: del 20 al 24 d’octubre del 2023

Horari: de 9:30h a 14:30h

Lloc: Seminari A del Edifici García Domínguez (CID-CSIC)

 

Els sol·licitants dels cursos del Pla de Formació poden ser personal funcionari, laboral o contractat temporal del CSIC. Tenen preferència el personal del CID, IQAC i IDAEA, encara que els cursos estan oberts també a personal d’altres centres del CSIC.

La sol·licitud dels cursos han de realitzar-se de manera online a través de la Intranet del CSIC.

 

CID-CSIC Comunicació

Date: 
Jueves, 19 de Enero de 2023