Encabezado

Bismut / Bismuto / BismuthBor / Boro / BoronLiti / Litio / LithiumOxigen / Oxígeno / OxygenTel·luri / Telurio / TelluriumCalci / Calcio / Calcium

Presentació

INFORMACIÓ GENERAL
La biblioteca del CID està especialitzada en Ciència i Tecnologies químiques i forma part de la xarxa de biblioteques del CSIC. El fons de la biblioteca  està integrat en el catàleg colectiu informatitzat de la xarxa de biblioteques del CSIC.
 
USUARIS
La biblioteca està oberta a tot el personal del CID així com als usuaris que pertanyin a altres instituts del CSIC i centres d'investigació o acadèmics depenents d'altres organismes.
 
SERVEIS
Sala de lectura, accés a catàlegs propis i externs, recerques a bases de dades, préstec personal i préstec interbibliotecari.
• Préstec personal: Permet als usuaris utilitzar les col·leccions de la seva biblioteca fora d'ella en el nombre, temps i condicions que determini la normativa de la Xarxa.
• Préstec Interbibliotecari i accés al document extern:
Possibilita la consulta, mitjançant originals o reproduccions, de materials no disponibles a la biblioteca sol·licitant-los a altres proveïdors de documents.
 
PERSONAL:
Fernando del Blanco
 
HORARI DE SALA DE LECTURA
8:00h - 15:00h de dilluns a divendres