Encabezado

Bismut / Bismuto / BismuthBor / Boro / BoronLiti / Litio / LithiumOxigen / Oxígeno / OxygenTel·luri / Telurio / TelluriumCalci / Calcio / Calcium

Projecte Post-Llibres

 

El projecte “PostLlibres” és un projecte de redefinició d'espais per a reocupar, repoblar i colonitzar els considerants Espais àrids(*) dins la Biblioteca CID mitjançant manifestacions i expresions de cultura i d'art, alhora que es postula com un catalitzador per a la reflexió envers el paper contemporani del llibre i de les biblioteques en la societat.

(*) el concepte d'Espai àrid s'entén com a un lloc físic de la Biblioteca desertitzat d'informació pertinent per als usuaris, com a resultat de la evolució en els usos de la informació i de la transformació tecnològica.

Amb aquest projecte es proposa al usuari una nova relació amb l'espai de la seva Biblioteca, re-entesa ara com un lloc físic polifuncional que aporta a la institució per a la qual treballa un pulmó social, un taller dinàmic per a treballar i comprendre integralment la repercusió i la dimensió social i cultural de la informació i la investigació científica.

Projecte Post-Llibres 

Video PostLlibres