Encabezado

Bismut / Bismuto / BismuthBor / Boro / BoronLiti / Litio / LithiumOxigen / Oxígeno / OxygenTel·luri / Telurio / TelluriumCalci / Calcio / Calcium

Instituts

  IQAC - Institut de Química Avançada de Catalunya

 

L'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) es va crear per realitzar investigació d'excel·lencia en ciències químicas básiques, però també dirigida a resoldre problemes específics de la nostra societat utilitzant eines de l'interfase química-biologia, la química teòrica, la nanotecnologia química i biomolecular i la quimica sostenible. En particular, es perseguirà de manera sistemàtica la identificació de nínxols on la nostra experiència pugui desenvolupar contribucions importants i innovadores.

 


 

  Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua

 

L'IDAEA té com a objectiu l'estudi dels camvis naturals i antropogènics que es produeixen als ecosistemes mitjançant tècniques químicas i geoquímicas, fonamentalment aquells que suposen increments de toxicitat en organismes i humans.

L'IDAEA s'ha organitzat a partir de l'experiència de diversos investigadors en medi ambient, química analítica, geoquímica, hidrologia i biotecnologia. Aquests tenen una trajectòria contrastada de publicacions en revistes de excel·lència, participació en projectes europeus, col·laboració en la resolució d'accidents ambientals greus, identificació de problemes ambientals i estudi del camvi climàtic i global.

Espanya té una problemática específica derivada de la seva situació geogràfica i climàtica. La qualitat i disponibilitat del aigua, tant la provenent de rius com d'aqüífers, està sotmesa a una taxa alta de reutilització i explotació intensiva davant la menor disponibilitat de aquest recurs. És necesari desenvolupar un esforç important per a controlar i assegurar la qualitat de la mateixa.

Un altre problema específic concern la qualitat del aire que es veu dràsticament influenciada pels episodis d'entrada de pols saharià a més a més dels problemes de contaminació urbana i industrial.

Un altre aspecte important concern els efectes de la contaminació difusa sobre els organismes del medio natural i els humans.