El CSIC s'afegeix a la campanya ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

El 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat per que els països i les seves societats emprenguin un nou camí per a millorar la vida de tothom, sin deixar ningú enrere. L'Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins la lluita contra el canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les mostres ciudades.

L'Alt Comissionat per a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides ha llançat, amb motiu del 4t Aniversari de l'Agenda que el farà el proper 25 de setembre, la campanya #ODSéate. Es tracta d'una campanya digital col·laborativa a la que s'ha afegit el CSIC i que es desenvoluparà principalment entre el 16 i el 27 de setembre de 2019.

L'objectiu d'aquesta campanya es accelerar el ritme de les transformacions que ja han començat, i aconseguir que, l'any 2030, s'aconsegueixin els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que es van fijxar.

 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

 

17 objectius per a transformar el nostre món.

Objectiu 1: Fi de la pobresa
Per a aconseguir aquest Objectiu d'acabar amb la pobresa, el creixement econòmic deu ser inclusiu, amb la fi de crear ocupació sostenible i de promoure la igualtat.

Objectiu 2: Fam zero
El sector alimentari i el sector agrari ofereixen solucions claus per al desenvolupament i són vitals per a l'eliminació de la fam i la pobresa.

Objectiu 3: Salut i benestar
Per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible és fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar universal.

Objectiu 4: Educació de qualitat
L'educació és la base per a millorar la nostra vida i el desenvolupament sostenible.

Objectiu 5: Igualdad de género
La igualtat entre los gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per a aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Objectiu 6: Aigua neta i sanejament
L'aigua lliure d'impureses i accessible per a tothom és part essencial del món on volem viure-hi.

Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant
L'energia és cabdal per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats als que fa front el món actual.

Objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic
Hem de reflexionar sobre aquest progrés lent i desigual, i revisar les nostres polítiques econòmiques i socials destinades a erradicar la pobresa.

Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructures
Les inversions en infraestructura són fonamentals per a aconseguir un desenvolupament sostenible.

Objectiu 10: Reducció de les desigualtats
Reduir la desigualtat dins i entre els països.

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Les inversions en infraestructura són capdals per a aconseguir el desenvolupament sostenible.

Objectiu 12: Producció i consum responsables
L'objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos.

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes
El canvi climàtic és un repte global que no respecta les fronteres nacionals.

Objectiu 14: Vida submarina
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

Objectiu 15: Vida de ecosistemes terrestres
Gestionar sosteniblemente els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradación de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat.

Objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Accés universal a la justícia i a la construcció d'institucions responsables i eficaces a tots els nivells.

Objectiu 17: Alianças per a aconseguir els objectius
Revitalitzar la Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

 

 

Date: 
dijous, 19 setembre 2019