Encabezado

Bismut / Bismuto / BismuthBor / Boro / BoronLiti / Litio / LithiumOxigen / Oxígeno / OxygenTel·luri / Telurio / TelluriumCalci / Calcio / Calcium

El Journal Impact Factor (JIF) arribarà a les revistes d'Arts i Humanitats de WoS en el 2023

Al maig de 2021 Clarivate va informar que el JCR de 2021 comptaria amb un nou indicador per a mesurar l'impacte de les cites rebudes pels articles recents d'una revista. Es tractava del Journal Citation Indicator (JCI) i es calcularia per a totes les revistes de la Web of Science Core Collection, incloent fins i tot aquelles que no disposaven de Journal Impact Factor (JIF). Aquest nou indicador (JCI) proporcionaria una única mètrica que permetria comparar revistes entre disciplines, de manera que un valor d'1.0 per a una revista significa que els seus articles (tenint en compte els últims 3 anys) rep un nombre de cites igual a la mitjana de cites que reben les revistes en aquesta mateixa categoria temàtica. Amb el JCI s'aconseguia un indicador mètric complementari amb un ventall molt més ampli de revistes que el JIF i, entre els aspectes positius es trobava que, per primera vegada, les revistes incloses en l'àrea d'Arts i Humanitats de WoS comptessin amb un indicador d'aquest tipus.

Ara, al estiu de 2022, Clarivate fa un pas més en aquest camí. Per primera vegada, començant amb el JCR de 2023, les revistes de tota la Web of Science Core Collection comptaran amb el Journal Impact Factor (JIF). Això era una cosa que s'esperava amb gran interès des de feia molt de temps. Significa que s'ha ampliat el JIF a totes les revistes incloses en el Arts and Humanities CItation Index (AHCI) i, també, a totes les revistes incloses en el Emerging Sources Citation Index (ESCI), base de dades multidisciplinària que conté revistes de qualitat que estaven en procés d'avaluació per a ser incloses en WoS o que per la seva àrea de coneixement era molt difícil que arribessin a tenir JIF. Tenint en compte que el JIF és un dels indicadors mètrics més utilitzats per a posar en valor les revistes científiques, no hi ha dubte que és un anunci important, especialment, per a l'àmbit de les Arts i Humanitats que sempre havien quedat al marge d'aquesta possibilitat en WoS. A pesar que el corrent actual en l'avaluació de l'activitat científica està advocant per no posar tant de pes en aquesta mena d'indicadors mètrics (Manifest de Leiden i DAURA), no hi ha dubte que és un gran pas per a posar en igualtat de condicions – o per a aproximar-se—a tot un camp com és el de les arts i humanitats que, fins avui, era bastant complicat avaluar amb indicadors d'aquest tipus. Hauria estat desitjable que aquest pas s'hagués donat molt abans.

L'assignar un JIF a totes les revistes de la Web of Science Core Collection ajudarà a equilibrar la seva avaluació, especialment, en aquelles revistes d'àrees que tradicionalment no comptaven amb ell. A més, es possibilita aquesta avaluació al costat de les altres revistes de qualitat de WoS, revistes de recent aparició, revistes d'accés obert, i revistes d'una àrea temàtica o geogràfica més restringida.

Els informes que es realitzen a partir d'aquests indicadors, com els que s'obtenen a partir de JCR i de WoS, permeten a la comunitat investigadora, els editors i els bibliotecaris avaluar i comparar l'impacte acadèmic de les revistes de qualitat del món utilitzant una gran varietat dades descriptives. Donar a totes les revistes de qualitat un factor d'impacte de revista brindarà total transparència als articles i cites que han contribuït a l'impacte i, per tant, els ajudarà a demostrar el seu valor per a la comunitat de recerca.

El JCR de 2023:

Comptarà amb gairebé 9000 revistes, de més de 3000 editorials, moltes de les quals són editorials petites de països en desenvolupament, tindran un JIF per primera vegada.

Reflectirà un augment del 8% en les revistes d'accés obert daurat que tindran un JIF.

Hi haurà un augment mínim del 5% en les revistes del Sud Global que tindran un JIF.

 

Un altre canvi que presentarà el JCR de 2023 és que el JIF es mostrarà únicament amb un decimal, en lloc dels tres decimals actuals. D'aquesta manera s'espera que per a comparar les revistes també es tinguin més en compte els altres indicadors i dades descriptives que es troben en el JCR.

Data: 
dimecres, 21 setembre 2022