CID CSIC

Història

Tot i la gran importància de tres dels seus col.laboradors principals, els Doctors Manuel Ballester Boix, Josep Castells Guardiola i Fèlix Serratosa Palet, no seria lícit el emprendre la redacció d’aquesta breu ressenya històrica del Centre d’Investigació i Desenvolupament (CID) sense al.ludir, eminentment, al referent principal de la història del mateix: el Doctor Josep Pascual Vila (1895-1979).

Objectius

El Centre d'Investigació i Desenvolupament coordina els serveis comuns compartits pels dos Instituts que actualment hi formen part, IQAC i IDAEA, a través de dos funcions principals:

  • Proporcionant serveis científico-tècnics i administratius als Instituts, en col·laboració amb les seves estructures pròpies.
  • Gestionant les instalacions científico-tècniques al seu càrrec.

Aquests serveis es poden enumerar de la següent manera:

Organigrama