El Servei d'Avaluació Dermo-Cosmètica de l'IQAC-CSIC, obté la certificació en Bones Pràctiques de Laboratori

El Servei d'Avaluació Dermo-Cosmètica de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), dirigit per M Lluïsa Coderch, s'ha certificat per a treballar segons les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) en els assajos d'absorció percutània. "Cal destacar que és el primer servei del CSIC que l'obté", assenyala la investigadora M Lluïsa Coderch.

Les Bones Pràctiques de Laboratori o Good Laboratory Practice (BPL/GLP), és un conjunt de regles, procediments operacionals i pràctiques establertes i promulgades per determinats organismes com l'Organitzatió per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) o la Food and Drug Administration (FDA), que es consideren d'obligat compliment per assegurar la qualitat i integritat de les dades produïdes en determinats tipus d'investigacions o estudis.

Les normes BPL constitueixen, en essència, una filosofia de treball, són un sistema d'organització de tot el que d'alguna manera intervé en la realització d'un estudi o procediment encaminat a la investigació de tot producte químic o biològic que pugui tenir impacte sobre l'espècie humana. Són un sistema de qualitat que involucra l'organització d'un laboratori d'investigació. Aquest sistema estableix les condicions sota les quals es planifiquen, realitzen, controlen, registren, s'arxiven i informen els estudis realitzats per un laboratori.

El Servei d'Avaluació Dermo-Cosmètica es va constituir l'any 2002. Aquest servei està dividit en tres grups: el grup d'Eficàcia Cutània, el grup d'Eficàcia Capil·lar i el grup d'Absorció Percutània, el qual acaba de rebre aquesta certificació de treball.

El grup d'Absorció Percutània està especialitzat en la determinació del perfil d'absorció a través de la pell de qualsevol compost que s'apliqui tòpicament. Per a això, s'utilitza, fonamentalment, una metodologia experimental in vitro adoptada per l'OCDE. Per la seva banda, el grup d'Eficàcia Cutània està especialitzat en l'avaluació de l'eficàcia de formulacions aplicades sobre la pell i ungles i el grup d'Eficàcia Capil·lar treballa en l'avaluació in vitro de l'eficàcia de productes cosmètics aplicats en cabell humà.

Aquests grups desenvolupen la seva activitat enfocada a les necessitats del sector industrial (farmacèutic, cosmètic, químic, i tèxtil) i, a més, realitzen estudis centrats en les seves pròpies investigacions i en les d'altres grups que requereixin el seu suport d'especialització científica.

A la foto l'equip d'Avaluació Dermo-Cosmètica. A dalt, d'esquerra a dreta: Isabel Yuste, Cristina Alonso, Clara Barba i M Lluïsa Coderch. A baix, d'esquerra a dreta: Meritxell Martí i Marc A. Oliver.

Date: 
dimarts, 10 setembre 2019